Tungkol sa PACE

shutterstock_32172016Ang Pacific Asian Consortium in Employment (PACE) ay itinatag noong 1976 upang matugunan ang trabaho at pangangailangan ng pagsasanay sa trabaho ng mga komunidad ng taga-pulong Asyanong Pasipiko. Yayamang lumawak ang programa at karanasan nito sa pamamahala, ang pangako nito ay pinalaki upang isama ang lahat ng komunidad na etniko at imigrante sa lugar ng serbisyo nito.  Ang mga serbisyo ng PACE ay sumasakop ngayon sa serbisyong pangkapaligiran, pag-unlad ng pwersang paggawa at pagpuwesto sa trabaho, tulong sa negosyo, mga serbisyo sa pabahay at maagang edukasyong pambata.  Para sa karagdagang impormasyon, i-click dito.