Walang Gastos na Kahusayan sa Paggamit sa Enerhiya*

service-pages2Ang Energy Efficiency Kit (Kit sa Kahusayan sa Paggamit sa Enerhiya, EE Kit) ay binubuo ng MADALING I-INSTALL na mga faucet aerator set at low-flow showerhead.  Papayagan nitong pumasok ang hangin sa daloy ng tubig upang panatilihin ang mataas na presyon na pag-agos nito habang binabawasan ang paggamit ng tubig. Ito ay isang mahalaga at simpleng paraan upang makatipid ng tubig, enerhiya at pera.

Upang makatanggap ng EE Kit sa SoCalGas®, kayo ay kinakailangan maging aktibong kostumer ng serbisyo at HINDI PA nakakatanggap ng EE Kit sa SoCalGas at/o sa iba pang nagbibigay ng gamit o serbisyo.

I-click DITO upang makahingi ng isang EE Kit.

Ang mga EE Kit ay makukuha rin sa aming mga event.  Tawagan ang (800) 716-2218, padalhan kami ng email o tingnan ang kalendaryo ng mga Event.