Mga Programang Diskwento ng Southern California Gas Company*

service-pages3Ang PACE ay nagtatrabaho kasama ang Southern California Gas Company upang itaguyod ang mga programa para sa mahusay na paggamit sa enerhiya ng mga pantahanan, mga may-ari ng mga gusali na Multifamily (tinitirahan ng maraming pamilya)/mga kumpanyang nangangasiwa ng mga ari-arian at mga kostumer na may-ari ng maliliit na negosyo na mga Tsino, Pilipino, at Koreano, Vietnamese at mga Hispaniko.

Upang malaman kung kayo ay kwalipikado sa ilalim ng anuman sa mga programa, basahin ang impormasyon sa ibaba.

Mga Pantahanang Kostumer

Nagbabalak na bumili ng mga bagong kasangkapan ngayong taon?  Nais malaman kung kayo ay kwalipikado sa diskwentong pera hanggang $200?  Basahin sa ibaba para sa  listahan ng mga produktong mahusay sa paggamit sa enerhiya.

Mga Kasangkapan at Kaukulang (mga) Diskwento

 • 2012 ENERGY STAR® na mga Angkop na Mga Makinang Panlaba ng Mga Damit: $35
 • 2012 ENERGY STAR® na mga Angkop na Mga Makinang Panghugas ng Mga Pinggan: $30.00

Pampainit

 • ENERGY STAR® Central Natural Gas Furnace: $200

Pampainit ng Tubig

 • Natural Gas Storage na Pampainit ng Tubig: $30.00-$75.00

Pampainit ng Tubig na Walang Tangke*

 • Energy Factor (EF) >0.82-0.90: $150-$200

*Dapat pinapalitan ang isang ordinaryong tank-type na pampainit ng tubig

Insulasyon

 • Insulasyon sa attic/pader:  $0.15/ kwadradong talampakan
 • Pagtitipid ng Tubig
 • Mga Aerator ng Gripo: $1.00 bawat aerator
 • Mga Low Flow na Shower Heads: $15.00/yunit

Mga Pag-aari na Multifamily

Kung kayo ay isang Multifamily (tinitirahan ng maraming pamilya – 2 o higit na yunit ng tirahan) o may-ari o tagapamahala ng mobile home park, maaaring karapat-dapat kayo sa mga diskwento para sa instalasyon ng mga produktong mahusay sa paggamit sa enerhiya sa iyong apartment o condo yunit at/o mga karaniwang lugar.

Basahin sa ibaba para sa listahan ng mga angkop na produktong mahusay sa paggamit sa enerhiya.

ENERGY STAR ® mga angkop na Mga Makinang Panghugas ng mga Pinggan (Sa loob ng Tahanan ng Nangungupahan):

Antas 1 (Energy Factor na katumbas o mahigit sa 0.68):  $30/isa

Insulasyon sa Attic: $0.15/ kwadradong talampakan pinakamaliit R – 30

Insulasyon sa Pader:  $0.15/ kwadradong talampakan pinakamaliit R – 13

Natural Gas Storage na Water Heater  (Energy Factor= 0.62):  $30/isa

ENERGY STAR ®  Central Natural Gas Furnace (92% Taunang Husay sa Paggamit ng gas):  $200/ isa

Central System Natural Gas ng mga Pampainit ng Tubig:

Dapat ay 80 galon o mahigit, at pinakamaliit na thermal efficiency na 82%:  $500/ isa

Natural Gas Central System Boiler:

Makakuha ng hanggang $1500 na diskwento sa central system na natural gas boiler!

Mga May-Ari ng Maliliit na Negosyo

Magpatakbo ng higit na mahusay at streamlined na negosyo at benepisyo galing sa Programang Diskwento ng SoCalGas®!

Nagmamay-ari ng restawran? Labahan?  Salon na pampaganda?  Mga Motel?  Nagpapautang ka ba sa maliliit na mga negosyo?  Kung nagbabalak kayong palitan ang kagamitan o i-upgrade ang  kagamitan, mga diskwentong aabot sa $200 ay maaaring naghihintay sa inyo para sa kahusayan sa paggamit sa enerhiya.

 • Mga makinang panglaba ng mga damit
 • Mga pang-Industriyang boiler
 • Mga pampainit ng tubig
 • Mga pang-komersyal na pampainit ng pool

Mayroon ding mga diskwento para sa paglalagay ng insulasyon sa tubo at tangke.

Ang nasa itaas ay isang buod lamang.  Para sa kumpletong listahan ng mga angkop na kagamitan o kasangkapan, i-click dito o tumawag sa Proyektong Pagtitipid sa Enerhiya ng PACE sa (800) 716-2218.