MAKAKATULONG ANG PACE/HEAP NA BAYARAN ANG INYONG SINGIL SA UTILITY!!

service-pages5Kayang magbigay ng Home Energy Assistance Program (HEAP) ng libreng tulong tungo sa pagbabayad ng inyong singil sa utility ng natural na gas o kuryente.  Ang programa ay tumutulong sa kabahayang angkop ang kita na ipatas ang kanilang mga gastos sa pampainit at pampalamig.  Binibigay ang karapatang mauna sa mga matatanda, mga taong may kapansanan, at mga pamilyang may mga batang anak na natugunan ang kinakailangang angkop na mababang kita.  Pinopondohan ito ng Federal Low Income Home Energy Assistance Program sa pamamagitan ng Department of Community Services ng Estado ng California.

Pinagsisilbihan ng PACE ang mga lungsod ng:  Carson, Compton, El Segundo, Gardena, Hawthorne, Hermosa Beach, Inglewood, Lawndale, Manhattan Beach, Paramount, Redondo Beach, Torrance at mga lugar sa lungsod ng Los Angeles na may mga zip code na:

90001 – 90003, 90006 – 90009, 90011 – 90015, 90017, 90021, 90030, 90037, 90043, 90044, 90045, 90047, 90050-55, 90057, 90059 – 90062 at 90071.

Upang makinabang sa tulong, dapat ninyong ibigay ang sumusunod:

  • KASALUKUYANG SINGIL NG KURYENTE AT BUGHAW NA SINGIL NG GAS  (kumpletong singil, lahat ng pahina).  Dapat sakop ang hindi bababa sa 22 araw ng serbisyo sa pagbabasa ng metro
  • KATUNAYAN NG KASALUKUYANG BUWANANG KITA – Kita ng lahat ng bawat isang tumatanggap ng kita sa kabahayan. Dapat sakop ang huling 30 araw.
  • LARAWANG ID
  • SOCIAL SECURITY CARD
  • RESIBO NG KASALUKUYANG BUWANANG ARKILA SA BAHAY, KASUNDUAN SA SEC. 8, MORTGAGE STATEMENT (PAHAYAG NG PAGKASANGLA NG BAHAY)

Ang oras ng opisina ng PACE HEAP ay:

Lunes – Huwebes – 8:00 n.u. hanggang 3:00 n.h. Mangyaring dumating bago mag-2:30 n.h.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bumisita sa aming opisina o tumawag:

213-989-3250 Ingles

213-989-3246 Ingles/Pilipino

213-989-3294 Ingles/Espanyol, Email:  ftalamantes@pacela.org

213-989-3249 Ingles/Tsino/Vietnamese, Email:  kankney@pacela.org

213-989-3183 Ingles/Tsino/Vietnamese

24-Oras Linyang Pang-Impormasyon Lamang:  213-353-1226 o 213-353-1228