Libreng mga Panukala sa Pagtitipid ng Enerhiya

service-pages4Ang Weatherization (Pag-ayon sa Panahon) ay nagbibigay ng libreng instalasyon ng mga panukala (terminong tekniko para sa mga serbisyo) para magtaguyod ng mahusay na paggamit sa enerhiya at bawasan ang paggamit ng enerhiya sa tahanan, pababain ang singil ng paggamit sa enerhiya at tulungang mapabuti ang kalusugan at kaligtasan ng mga residente.

Ang PACE ay nagpapatupad ng Programang Weatherization (Pag-ayon sa Panahon) sa pamamagitan ng pondong galing sa dalawang malalaking pinagmulan.

Ang Programang Weatherization (Pag-ayon sa Panahon) ng LIHEAP/DOE – Ang mga federal grant mula sa Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) at ng Department of Energy (DOE) at pinapangasiwaan ng California Dept. of Community and Services Development.  Mga karapatdapat na residente na nakatira sa tiyak at mga nakatarget na zip code sa Los Angeles County ay maaaring makatanggap ng libreng panukala ng mahusay na paggamit sa enerhiya.  Inuuna ng programa ang matatanda, may kapansanan at mga bata, bukod sa iba pa.  Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tawagan ang 213-989-3283.

Programa sa Pagtulong sa Pagtitipid sa Enerhiya – Binibigyan ng antas ng mga kontribusyon ng Southern California Gas Company ang mga nagbabayad na pinapangasiwaan ng California Public Utilities Commission (CPUC). Tinutulungan ng programa ang mga kostumer ng kumpanyang utility na angkop ang kita at maaaring gamitin ng mga naninirahan sa lugar ng serbisyo sa pamamagitan ng mga pagbabago sa tahanan na makakatipid sa enerhiya ng walang gastos.  Maaaring makatanggap ang mga karapatdapat na kostumer ng libreng insulasyon sa attic, weather-stripping at maliliit na mga pagkukumpuni sa tahanan.  Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tawagan si Sam Sanchez sa 213-989-3290.