Các Chương Trình Giảm Giá của Southern California Gas Company

service-pages3PACE hiện đang hợp tác với Southern California Gas Company để hỗ trợ các chương trình hữu hiệu về năng lượng tại các cư gia người Trung Hoa, Phi Luật Tân, và Đại Hàn, Việt Nam và Tây Ban Nha, các sở hữu chủ tòa nhà chung cư/các công ty quản lý bất động sản và các khách hàng tiểu thương.

Để tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện theo bất chương trình nào trong số này hay không, bấm vào các nối kết dưới đây.

Khách Hàng Cư Gia    Tòa Nhà Chung Cư    Sở Hữu Chủ Tiểu Thương

Khách Hàng Cư Gia

Quý vị nghĩ đến việc mua các đồ gia dụng mới trong năm nay? Muốn biết xem quý vị có thể hội đủ điều kiện cho các giảm giá tiền mặt lên đến $200 hay không? Bấm vào đây để xem danh sách của các sản phẩm hữu hiệu về năng lượng hội đủ điều kiện.

Các Đồ Gia Dụng và các Giảm Giá Hiện Có

 • 2012 ENERGY STAR ® Máy Giặt Quần Áo Hội Đủ Điều Kiện: $35.00
 • 2012 ENERGY STAR ® Máy Rửa Chén Hội Đủ Điều Kiện: $30.00

Sưởi

 • ENERGY STAR ® Lò Sưởi Trung Tâm Bằng Ga Thiên Nhiên: $200.00

Nồi Đun Nước

 • Nồi Đun Nước Bằng Ga Thiên Nhiên $30.00- $75.00

Nồi Đun Nước Không Có Thùng Chứa*

 • Yếu tố Năng Lượng (EF) >0.82 – 0.90: $150-$200

*Phải thay cho một nồi đun nước loại có thùng chứa thông thường

Cách Nhiệt

 • Cách nhiệt trên gác mái/tường: $0.15/sqft.

Tiết Kiệm Nước

 • Dụng Cụ Thổi Khí cho Vòi Nước: $1.00 mỗi dụng cụ thổi khí
 • Đầu Vòi Sen Chảy Chậm: $15.00/cái

Tài Sản Đa Gia Đình

Nếu quý vị là chủ hoặc quản lý tòa nhà chung cư (có từ 2 đơn vị cư ngụ trở lên) hoặc công viên nhà di động, quý vị có thể được hưởng giá giảm cho việc lắp đặt các sản phẩm hữu hiệu về năng lượng trong căn hộ của mình hoặc các căn nhà phố lầu (condo) và/hoặc các vùng công cộng của nó.

Bấm vào đây để xem một danh sách các sản phẩm hữu hiệu về năng lượng hội đủ điều kiện.

ENERGY STAR ® Máy Rửa Chén Hội Đủ Điều Kiện (Bên Trong Nhà Ở của Người Thuê):

Cấp 1 (Yếu tố Năng Lượng bằng hoặc lớn hơn 0.68): $30/mỗi cái

Cách Nhiệt Trên Gác Mái: $0.15/sqft. tối thiểu R – 30

Cách Nhiệt Cho Tường: $0.15/sqft. tối thiểu R – 13

Nồi Đun Nước Dự Trữ Ga Thiên Nhiên (Yếu t Năng Lượng ≥ 0.62): $30/mỗi cái

ENERGY STAR ® Lò Sưởi Trung Tâm Bằng Ga Thiên Nhiên (92% Hữu Hiệu về Sử Dụng Nhiên Liệu Hàng Năm): $200/mỗi cái

Nồi Đun Nước Bằng Ga Thiên Nhiên Hệ Thống Trung Tâm

Phải từ 80 ga lông trở lên, và mức hữu hiệu tối thiểu về nhiệt là 82%: $500/mỗi cái

Nồi Đun Thuộc Hệ Thống Trung Tâm Bằng Ga Thiên Nhiên:

Được giảm lên đến $1500 các cá nồi đun bằng ga thiên nhiên thuộc hệ thống trung tâm!

Sở Hữu Chủ Tiểu Thương

Điều hành một cơ sở kinh doanh hữu hiệu và hợp lý hơn và hưởng được lợi ích từ Chương Trình Giảm Giá của SoCalGas®!

Làm chủ một nhà hàng?  Tiệm giặt? Tiệm thẩm mỹ?  Khách sạn bên đường?  Quý vị có cho các cơ sở tiểu thương vay tiền hay không? Nếu quý vị dự tính thay thế thiết bị hoặc nâng cấp cơ sở của mình, giá giảm lên đến $200,000 có thể đang chờ quý vị để được hữu hiệu về năng lượng:

 • Máy giặt quần áo
 • Nồi đun công nghiệp
 • Nồi  đun nước
 • Máy sưởi hồ bơi thương mãi

Cũng có giá giảm cho việc lắp đặt ống dẫn và cách nhiệt cho thùng chứa.

Trên đây chỉ là phần tóm lược. Để có một danh sách đầy đủ thiết bị hoặc đồ gia dụng hội đủ điều kiện, bấm vào đây hoặc gọi Dự Án Tiết Kiệm Năng Lượng của PACE (PACE Energy Savings Project) tại số (800) 716-2218.